Реструктуризація та медіація

Вміння гнучко застосовувати альтернативні техніки вирішення спорів в поєднанні з багаторічним досвідом врегулювання різних конфліктних ситуацій – те, на чому будується професіоналізм юристів компанії «Спікер».

Мультіюрісдикційні суперечки або розбіжності національного формату завжди закінчуються укладенням взаємовигідних угод в умовах конфіденційності, якщо ними займаються медіатори «Спікера».

Переговори, примирення, медіація і реструктуризація зобов’язань – це способи, завдяки яким клієнти компанії отримують благополучне вирішення комерційних спорів у сфері фінансово-кредитних, економічних правовідносин до того, як вони стають об’єктами розглядів в судах. Крім того, юристи налагоджують конструктивні можливості для продовження діалогу з контрагентами в мирному руслі, зі збереженням при цьому партнерської і ділової рівноваги.

Важливе також «післядоговірне» досудове юробслуговування, суть якого полягає в тому, що медіатори контролюють виконання досягнутих домовленостей, адже досить часто небажання дебіторів їх виконувати обумовлено складним фінансовим становищем. Вихід – альтернативне врегулювання інцидентів шляхом застосування реструктуризації заборгованостей чи ж трансформації домовленостей в формат «вигідно для кредитора – прийнятно для боржника».

Для клієнтів доступний також: підбір оптимальних схем і способів реалізації реструктуризації з урахуванням всіх нюансів законодавства і актуальною зовнішньоекономічною та валютною ситуацією на фінансовому ринку та супровід в іноземних юрисдикціях з усіх питань досудового врегулювання, що стосуються грошових вимог, корпоративних і трудових прав, об’єктів інтелектуальної власності, антиконкурентних дій і т. д.

Юристи-медіатори «Спікера» володіють універсальним галузевим досвідом і широкою географією присутності, наполегливі, компетентні і є професіоналами високого класу в вирішенні найскладніших комерційних суперечок.

Для клієнта – це гарантія, що його перспективи ефективного врегулювання конфлікту будуть об’єктивно оцінені заздалегідь на стадії експертизи обставин справи, а медіація і / або ж реструктуризація буде реалізована апріорі результативно!