Особливості та вигоди медіації в Білорусі

Під медіації розуміються переговори сторін за участю нейтрального посередника – медіатора. Суть таких дій полягає у врегулюванні конфлікту між сторонами без звернення до суду. Іншими словами, завданням медіації є пошук рішення, що влаштовує обидві сторони.

Законодавчі норми медіації в Білорусі

У Білорусі всі аспекти медіації регулюються законом, прийнятим в 2013 р Згідно з цим документом, застосування медіації можливо в рамках спорів, що виникають у сфері цивільних правовідносин або економічної діяльності. У законі прописані принципи добровільності та конфіденційності даного процесу, вимоги до медіаторів і їх діяльності.

Медіатор – це людина зі спеціальною підготовкою, яка отримала відповідне свідоцтво. У його функції не входить прийняття рішень, а ключовим завданням є створення сприятливих умов для вироблення взаємовигідних домовленостей між сторонами.

До медіації нерідко звертаються сторони, які вже знаходяться в процесі судових розглядів. Тут важливо пам’ятати, що позови можуть тривати дуже довго, вимагати істотних фінансових вкладень, але в результаті не привести до бажаного результату. Це пов’язано і з процесуальними обмеженнями, і з ризиком невиконання рішень суду, і з деякими іншими факторами.

Переваги медіації

На цьому тлі досудове вирішення спорів за допомогою медіації виглядає більш вигідним варіантом з усіх боків:

  • Дозволяє уникнути загострення конфлікту, зберегти нормальні відносини між бізнес-партнерами;
  • Орієнтує не на протистояння, що віднімає сили і час, а на співпрацю, спільне вироблення вирішення питання, пошук компромісу;
  • Позбавляє від надмірного психологічного навантаження – будь-який конфлікт призводить до емоційної напруги. Медіація дає сторонам можливість зрозуміти один одного, не створюючи негативного психологічного фону;
  • Дає можливість кожній зі сторін чітко усвідомити свої справжні інтереси;
  • Дозволяє знаходити гнучкі рішення – в процесі медіації представники кожної сторони генерують свої варіанти вирішення проблеми, в тому числі нестандартні. Обговорювати всі можливі варіанти можна до тих пір, поки не буде знайдений найбільш вподобаний з них;
  • Закон передбачає дотримання повної конфіденційності відомостей, що відносяться до медіації. Це означає, що сторони можуть уникнути розголосу деталей конфлікту і умов, на яких вона була вирішена.

Важливу роль відіграє і фінансова економія. Сторони отримують можливість уникнути судових витрат і витрат на оплату послуг адвоката. Правда, при невиконанні медіативного угоди такі витрати все ж можуть знадобитися.

Порядок проведення процедури

Медіація актуальна для вирішення таких питань, як стягнення заборгованості в Білорусі або в інших державах, конфлікти між співвласниками бізнесу і безлічі інших справ. Однак процедура не може застосовуватися до кримінальних та адміністративних справ.

Щоб скористатися медіаціє сторони повинні проявити таке бажання, причому це можна зробити як до звернення в суд, так і після нього. Для організації переговорів необхідно знайти медіатора, скориставшись відповідним реєстром або звернувшись в спеціалізовану організацію.

Першим етапом взаємодії з медіатором зазвичай є проведення інформаційної зустрічі сторін, на якій обговорюється згода всіх учасників спору на медиативну процедуру, а також укладається угода з зазначенням винагороди медіатора. Як тільки укладається така угода, призупиняється відлік терміну позовної давності за вимогами сторін.

Якщо в рамках переговорів сторонам вдається досягти взаємоприйнятного рішення, оформляється письмова медіативна угода. У ній вказуються всі необхідні відомості, прописуються прийняті рішення, терміни їх виконання. Свої підписи ставлять представники сторін і медіатор.

Важливо, щоб положення даного документа не вступали в протиріччя з чинним законодавством. Сторони можуть домовитися також і про наслідки невиконання даної угоди.

Головною перевагою медіативної угоди є те, що в разі її не виконання, кредитор має можливість протягом шести місяців з дня закінчення строку на добровільне виконання медіативної угоди звернутися до суду за місцезнаходженням боржника з заявою про видачу виконавчого документа. При цьому, суд не розглядає справу по суті спору в тривалих часових рамках, а тільки вирішує питання щодо видачі виконавчого документа на підставі медіативної угоди, що в свою чергу гарантує кредитору законну можливість оперативно отримати виконавчий документ і пред’явити його до примусового виконання.

Тому, досудова медіація – це реальний спосіб заощадити час і гроші, домовитись з опонентом про вирішення питань, пов’язаних з міжнародним стягненням заборгованості, безліччю інших економічних нюансів.