Господарські судові спори за участю нерезидентів: деякі аспекти підсудності

Проблематика судової практики з вирішення господарських спорів, в тому числі, що стосуються міжнародного стягнення заборгованості, учасниками яких є нерезиденти, «виникає» в основному при визначенні їх підсудності. Розглянемо моменти, які необхідно враховувати сторонам зовнішньоекономічних угод, звертаючись до українських госпсудів.

Огляд загальних і окремих законодавчих правил

Підсудність справ за участю суб’єктів госпдіяльності іноземного походження визначає ст. 124-а ГПКУ, а також закони і міжнародні угоди, ратифіковані ВРУ, як обов’язкові.

Тезово за нормами:

  1. Спори, що виникають між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (суб’єктами госпдіяльності-іноземцями), розглядаються в господарських судах України. Цього вимагають положення статей 12-14 ГПК України, статей 38, 39 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також стаття 73-тя ЗУ «Про міжнародне приватне право».
  2. Юрисдикція українського суду діє щодо всіх правовідносин, що виникають в нашій країні, згідно зі ст. 124-й КУ. Проте ця норма не знімає питання щодо розмежування компетенції з вирішення спорів.
  3. Відповіді щодо розмежування визначаються через призму конститутивного позначення спеціалізації, що визначає поняття «господарська юрисдикція (підвідомчість)». Такою є нормативно певна компетенція органів системи правосуддя при вирішенні спорів в порядку господарського судочинства.
  4. Право іноземних компаній і організацій на звернення і підвідомчість спорів для розгляду їх в господарських судах регламентують ст. 1 і ст. 12 ГПКУ. Сказано, що спори за участю юросіб і громадян-підприємців іноземного походження, в тому числі договірні, розглядаються госпсудами.
  5. Така форма захисту прав для іноземних суб’єктів госпдіяльності базується на принципі арбітражу, який господарські суди застосовують з метою досягнення сторонами спору «миру» шляхом укладання угод.
  6. Компетенція судів між різними судами розмежовується за допомогою визначення конкретних завдань суду з розгляду і вирішення, по категорії справ і за вказівками суду.
  7. У міжнародному праві не зафіксовані норми, що розмежовують компетенцію судових органів різних країн, тому вона визначається національним законодавством кожної окремої країни.

У статті ми коротко торкнулися правила підсудності та взагалі не зачіпали міжнародний арбітраж, оскільки матеріал носить виключно оглядовий характер.

Для розуміння складнощів підсудності кожної конкретної справи в Україні або ж за кордоном необхідний глибокий аналіз деталей конкретної проблеми.

Юристи МЮФ «Спікер» готові відповісти на всі Ваші питання і вирішити будь-який спір як шляхом позасудового врегулювання, так і в суді будь-якого рівня – на території України, Польщі, Молдавії, ОАЕ і будь-який інший країни.